Om du redan är registrerad kan du registrera dig här.


Din kundvagn

Kontrollera din beställning, ange din faktureringsadress, kontrollera leveransadress och betalningsmetod. Klicka sedan på "Kolla nu"

Faktureringsadress (Fälten markerade med * är obligatoriska)
Lägg till/ändra leveransadress
Leveransadresser
Endast när leveransadressen skiljer sig från registrerad adress,
klicka på »Lägg till adress« knappen nedan
Lägg till adress
Namn Artikelnummer Kvantitet / Uppdatera Summa
     
  Resultat produktpriser 0.00 EUR
     
  Summa:
0,00 €
  Pris inkl. Moms:
Noteringar och speciella önskemål
Vänligen bekräfta ditt avtal med villkoren.

Villkor

Allmänna villkor
Djurhållning butik

I. Tillämpningsområde
Djurparken drivs av ZOO-RIDING AG.
Följande villkor gäller exklusivt för alla tjänster som erbjuds av ZOO-RIDING AG som erbjuds eller tillhandahålls på webbplatserna. Dessa villkor kan skrivas ut eller hämtas och reproduceras. Alla kompletterande avtal, uteslutning eller avvikelser från dessa villkor, tillägg, avtal och deklarationer kräver skriftlig form. Detta gäller också för avvikelse från kravet på skriftligt formulär. Eventuella deklarationer, annonser etc. av kunden som adresseras till oss ska vara giltiga skriftligen.

II. Allmänna villkor för inköp av produkter från djurparken
1, av utbudet av Animal Riding Handla endast riktas till konsumenter i enlighet med § 1 mom. 2 Consumer Protection Act (KSchG), vilket således stänger köparen i förvärvet av produkter från Animal Riding lagra en transaktion i ett syfte, som varken avslöjar dess kommersiella eller hans självständiga yrkesverksamhet. Möjligheten att beställa från djurparken kräver en lägsta ålder på 18 år. Inköpare som ännu inte fyllt 18 år får inte lämna order utan samtycke från deras juridiska ombud. Leveransområdet är uteslutande Europa. På begäran förbehåller ZOO-RIDING AG sig rätten att leverera till andra områden.

Webbsidorna innehåller bara en begäran om att lämna in ett inköpsbud. Ordern representerar ett erbjudande till oss att ingå ett inköpsavtal. För ordern är en korg tillgänglig i nätbutiken. Detta kan skickas online. Erbjudandena är gratis. Om en beställning görs online i djurparken skickar vi kunden ett e-mail som bekräftar mottagandet av ordern med oss ​​och antecknar detaljerna (orderbekräftelse). Denna orderbekräftelse utgör inte acceptans av kundens order utan är endast avsett att informera oss om att ordern har mottagits av oss. Ett inköpsavtal ingås endast om ZOO-RIDING AG bekräftar skriftligt godkännande av beställningen eller om den beställda produkten skickas till köparen. Om nödvändigt bekräftar ZOO-RIDING AG sändningen till kunden med ett andra e-mail (bekräftelse på leverans). Produkter som inte finns med i leveransbekräftelsen utgör inte ett köpavtal. ZOO-RIDING AG förbehåller sig rätten att begränsa orderkvantiteten till en hushållskvantitet. En beställning ska i vilket fall som helst anses vara avvisad om kunden inte har mottagit en bekräftelse på mottagandet av ordern, leveransen (partiell) eller åtminstone en partiell leverans inom 4 veckor efter mottagandet av sin order hos djurparken.

Ordern kan återkallas skriftligen (även via e-post) inom 14 dagar efter leverans. Vidare kan kunden dra tillbaka kontraktet inom 14 dagar från mottagandet av leveransen av de beställda varorna. Ett tillbakadragande från kontraktet bör ske skriftligen (brev eller e-post) eller genom att returnera varorna för att bevisa säkerheten och behöver inte motiveras. Tidig sändning av återkallelse / återkallande varsel / varor till djurhållningscentralet i Holland på följande adress: Animal Riding B.V., Hamsestraat 90, 4043 LK Opheusden

Vid återkallelse / återkallelse sker en total eller delvis återbetalning av köpeskillingen endast i sin tur mot återbetalning av de varor som kunden mottar. Kostnaden för avgiften ska bäras av avsändaren. Varorna ska returneras i oanvända och som ett nytt återförsäljningsvillkor och i originalförpackningen. Värdetedsättning som orsakas av användningen av varorna eller skador på förpackningen kan krävas av djurrida eller behållas med ett belopp som redan betalats. Detsamma gäller om, när varorna returneras, saknas tillbehör eller delar.

Priserna anges i Euro (EUR) och inkluderar moms. ZOO-RIDING AG förbehåller sig rätten att ändra de angivna priserna. Detta är inte möjligt om ordern är uppfylld om ZOO-RIDING AG har bekräftat kontraktets villkor eller den beställda produkten har skickats till kunden.

Priserna är plus fraktkostnader, vilka beräknas i kundvagnen beroende på landets ordning. Köpeskillingen kan betalas med kreditkort (Mastercard, Visa), PayPal eller genom direktöverföring. Beställningar och leveranser till länder utanför EU kan vara föremål för en avgift på några procent. Dessa måste betalas av kunden själv och ingår inte i köpeskillingen. Leverantören av varorna (speditör, pakettjänsten, etc.) har rätt att samla dem direkt från dig.

Om inget annat överenskommits ska leverans göras till leveransadressen angiven av köparen. Leveransen är på risk och faktura hos kunden. Risken ska överföras till kunden med leverans av varorna till transportören. ZOO-RIDING AG har rätt till delleveranser. Alla levererade varor förblir ZOO-RIDING AGs egendom till hela betalningen. Vid påstående om bokningsförbehållet anses en återkallelse från kontraktet endast existera om detta uttryckligen anges. Information om leveransperioden är ej bindande, om inte leveransdatumet är bindande. Om produktionen av produkterna trots kontraktsförpliktelsen inte ger oss de beställda varorna, har vi rätt att dra tillbaka avtalet. I detta fall informeras köparen omedelbart om att den beställda produkten inte är tillgänglig. Eventuella krav från kunden är uteslutna i det här fallet. Det redan betalade köpeskillingen återbetalas omedelbart.

Vid felaktiga varor måste ZOO-RIDING AG kontakta kundservice under bestellung@animal-riding.com eller skicka varan till ovannämnda centrallager i Nederländerna.

ZOO-RIDING AG är endast ansvarig för grov oaktsamhet och avsikten samt från överträdelsen av en försäkrad egendom. ZOO-RIDING AG är inte ansvarig för skador som inte har uppstått i själva leveransvaran. Dessutom åtar sig ZOO-RIDING AG inget ansvar för förlust av vinst eller för andra tillgångar hos kunden. Ovanstående ansvarsbegränsning gäller inte i den mån skadans orsak är baserad på avsikt eller grov oaktsamhet från ZOO-RIDING AG eller om det föreligger personskada. Det ska inte gälla om köparen hävdar påståenden enligt produktansvarslagen. I den mån ZOO-RIDING AG försummar brott mot en avtalsenlig skyldighet, är skyldigheten att kompensera för materiell skada begränsad till den vanligen förekommande skada. I den mån det inte finns någon avsikt eller grov oaktsamhet från ZOO-RIDING AG är ansvaret begränsat till förutsebara skador. Om ansvaret för ZOO-RIDING AG är uteslutet eller begränsat gäller detta även det personliga ansvaret för ZOO-RIDING AGs anställda, representanter och vicarious agenter.

III. Privacy Policy
Köparen ger sitt uttryckliga samtycke att ZOO-RIDING AG elektroniskt lagrar och behandlar sina personuppgifter inom ramen för de lagstadgade bestämmelserna (särskilt dataskyddslagen 2000) för att behandla den juridiska transaktionen. Samtycket kan återkallas när som helst. Vi tillhandahåller kunden kostnadsfritt med information om de personuppgifter som lagras av oss. För att åtgärda, radera och blockera de personuppgifter som lagras hos oss kan du när som helst begära. ZOO-RIDING AG tar alla tekniskt möjliga åtgärder för att skydda lagrade kunddata. Inget ansvar ska emellertid godtas om tredje man olagligt tar med sig dessa uppgifter till sin myndighet och återanvändar dem. Påståendet om skada som kunden eller tredje part mot ZOO-RIDING AG som härrör från en sådan anslutning ska uteslutas genom ömsesidig överenskommelse.


IV. Bild och upphovsrätt
Alla bildrättigheter (bilder och videor) ägs av ZOO-RIDING AG eller dess partner. Användning utan uttryckligt samtycke är inte tillåtet. Webbplatsen ägs och drivs av ZOO-RIDING AG, Basel. Hela innehållet på webbplatsen, inklusive texter, grafik, bilder, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer och programvara, är ZOO-RIDING AGs äganderätt till sina licenstagare och / eller innehållsleverantörer. Alla delar av webbplatsen, inklusive allmän design och innehåll, skyddas av upphovsrätt och andra rättigheter. Om inte annat anges på webbplatsen är inte kopiering, redigering, översättning, lagring, bearbetning av innehållet, särskilt användningen av bild- och textmaterialet på plattformar (t.ex. eBay etc.) tillåtet.


V. Skulder:
Djuren kontrolleras före leverans och överlämnas till köparen på ett fullt fungerande sätt. Köparen är skyldig att använda djuret strikt enligt avsedd användning och noterar att djuren kan nå mer än en steghastighet. Av säkerhetsskäl är det inte möjligt att vända eller rulla tillbaka. Även om användningen av djuren är väldigt säker (ingen höga hastigheter och låga höjder), är ett ridbarn skyldig att bära en rid- eller cykelhjälm, som är ensam ansvarig för handledaren. Användningen av djuren på oförlagrade stigar eller stigar med en stark gradient (djuren har inte bromsar) är inte tillåtna. Ridning är inte tillåtet under åskväder.
Vid överträdelse av dessa skyldigheter är Köparen ansvarig för eventuella skador som uppkommit och åtar sig att ersätta ZOO-RIDING AG i händelse av fordran. Djuren används på egen risk. Eventuellt ansvar för ZOO-RIDING AG är uteslutet vid felaktig eller otillbörlig användning.


VI. Övriga avsättningar
Endast schweizisk lag ska tillämpas på uteslutande av Förenta nationernas konvention om kontrakt för internationell försäljning av varor. Kontraktsspråket är tyskt. ZOO-RIDING AG kan när som helst - utan föregående meddelande - ändra dessa allmänna villkor eller innehållet på webbplatserna, eller ändra tillgången till den här webbplatsen eller blockera den av viktiga skäl. Plats för uppfyllelse - och om det inte är en konsument - är jurisdiktion Basel-Stadt. Vid talan mot en konsument med hemvist i Tyskland eller Österrike är den behöriga domstolen den plats där konsumenten är bosatt. För talan som väckts mot en konsument med hemvist i Tyskland (hemort, hemvistort eller anställningsort) för tvister som uppkommer genom avtal med ZOO-RIDING AG, är en av de domstolar inom vars territorium konsumenten är bosatt, vanligt Bostadsort eller anställningsort.


VII. Betalning via faktura och finansiering (Klarna)
I samarbete med Klarna AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig köp och köp av avbetalningen som betalningsalternativ. Observera att köpet endast är tillgängligt för konsumenter på faktura- och avbetalningsköp, och att betalning måste ske till Klarna.


VII. A: En faktura med Klarna
När du köper på konto hos Klarna får du alltid varorna först och du har alltid en betalningstid på 14 dagar. De fullständiga villkoren för köp av inköpet finns här. Onlineshop samlar med Klarna en avgift på 0,00 Euro per order.

VII. B: Inköp av Klarna
Med Klarnas finansieringstjänst kan du betala ditt köp flexibelt i månadsavdrag på minst 1/24 av det totala beloppet (minst € 6,95) eller under de villkor som anges i kassan. För mer information om köp av garantier, inklusive allmänna villkor och europeisk standardinformation för konsumentkredit, vänligen klicka här.

VII. C: s integritetserklæring om Klarna
Klarna kontrollerar och utvärderar dina data och upprätthåller en utbyte av data med andra företag och ekonomiska organ i händelse av ett legitimt intresse och tillfälle. Din personliga information behandlas i enlighet med gällande bestämmelser om databeskydd och enligt uppgifterna i Klarnas databeskyddsbestämmelser.

 

Gå till kassa nu

Kundvagn

 x 
Kundvagnen är tom

Valuta

 • Animal-Riding Kommersiell

  Animal-Riding Kommersiell
 • Video Baby-Horse

  Video Baby-Horse
 • Animal Riding

  Animal Riding
 • Video av djuren i djurparken

  Video av djuren i djurparken
 • Video av djuren i aktion

  Video av djuren i aktion
 • Foton våra djur

  Foton våra djur
 • 1

Animal Riding använder cookies bland annat för personligt innehåll och sida analys. Även om detta har alltid varit så, på begäran av EU, dock måste nu uttryckligen anges. Genom att använda webbplatsen godkänner du.