Ако вече сте регистрирани, можете да се регистрирате тук.


Вашата количка за пазаруване

Ако още не сте се регистрирали, моля, кликнете върху "Въведете адрес на фактура", за да въведете данните за поръчката си!

Адрес за фактуриране (полетата означени с * са задължителни)
Add/Edit billing address information
Shipment Addresses
Only in case shipment address is different from billing address,
click »Add Address« button below
Add Address
Име продукт No Количество / Обнови Обща сума
     
  Резултат за цената на продукта 0.00 EUR
     
  Обща сума:
0,00 €
  Цена вкл. С ДДС.:
Бележки и специални искания
Моля, потвърдете съгласието си с Общите условия.

Условия за обслужване

Общи правила и условия за ползване
ANIMAL-RIDING

I. Обхват на приложение
Магазинът за животни е управляван от ZOO-RIDING AG.
Следните условия важат изключително за всички услуги, предлагани от ZOO-RIDING AG, предлагани или предоставени на уебсайтовете. Тези условия могат да бъдат отпечатани или изтеглени и възпроизведени. Всички допълнителни споразумения, изключването или отклоненията от тези условия, допълнения, споразумения и декларации трябва да бъдат в писмен вид. Това важи и за отклонение от изискването за писмена форма. Всички декларации, реклами и т.н. на клиента, адресирани до нас, са валидни в писмен вид.

II. Общи условия за закупуване на продукти от магазин за животни
Офертата на магазин за животни е насочена изключително към потребителите по смисъла на § 1, алинея 1, параграф 2 от Закона за защита на потребителите (KSchG) и по този начин сключва правна сделка за купувача при придобиване на продукти от магазин за животни с цел цел, която не е от търговски характер или неговата независима професионална дейност. Възможността за поръчка от магазин за животни е необходима минимална възраст 18 години. Купувачите, които все още не са навършили 18 години, не могат да извършват поръчки без съгласието на законния им представител. Областта за доставка е изключително в Европа. При поискване, ZOO-RIDING AG си запазва правото да доставя и до други части.

Уеб страниците съдържат само заявка за подаване на оферта за покупка. Поръчката представлява предложение за сключване на договор за покупка. За поръчката се предлага кошница в онлайн магазина. Това може да се изпрати онлайн. Офертите са безплатни. Ако поръчката бъде поставена онлайн в магазина за животни, ние ще изпратим на клиента e-mail, потвърждаващ получаването на поръчката при нас и изброяване на данните (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката не представлява приемане на поръчката на клиента, а е предназначено само да ни информира, че поръчката е получена от нас. Договор за покупка се сключва само ако ZOO-RIDING AG потвърди писмено приемането на поръчката или ако поръчаният продукт бъде изпратен на купувача. Ако е необходимо, ZOO-RIDING AG потвърждава изпращането до клиента с втора електронна поща (потвърждение за изпращане). Продуктите, които не са включени в потвърждението за доставка, не представляват договор за покупка. ZOO-RIDING AG си запазва правото да ограничи количеството на поръчката до нормално количество. Заявката във всички случаи се счита за отхвърлена, ако клиентът не е получил потвърждение за приемането на поръчката, доставената (частична) доставка или поне една частична доставка в рамките на 4 седмици след получаване на поръчката си в магазина за животни.

Поръчката може да бъде оттеглена в писмен вид (също и по електронна поща) в рамките на 14 дни след доставката. Освен това, клиентът може да се оттегли от договора в рамките на 14 дни от получаване на доставката на поръчаната стока. Оттеглянето от договора трябва да се извършва писмено (писмо или електронна поща) или чрез връщане на стоките с цел доказване на сигурност и не изисква никаква обосновка. За да спази крайния срок, навременно изпращане на известието за отнемане / оттегляне / стоката до Централния склад за животни в Холандия на следния адрес: Animal Riding B.V., Hamsestraat 90, 4043 LK Opheusden

В случай на отказ / оттегляне, пълно или частично възстановяване на покупната цена ще се извърши само на свой ред срещу реституцията на получените от клиента стоки. Разходите за връщането се поемат от изпращача. Стоките трябва да бъдат върнати в неизползвани и нови условия за препродажба и в оригиналната опаковка. Намаляването на стойността, причинено от използването на стоките или повреждането на опаковката, може да бъде поискано от Animal-Riding или да бъде задържано от вече платена сума. Същото важи, когато при връщането на стоките липсват аксесоари или части.

Цените са дадени в евро (EUR) и включват ДДС. ZOO-RIDING AG си запазва правото да променя цитираните цени. Това не е възможно, ако поръчката е изпълнена, ако ZOO-RIDING AG е потвърдила състоянието на договора или поръчаният продукт е бил изпратен на клиента.

Цените са плюс разходите за доставка, които се изчисляват в кошницата за пазаруване в зависимост от държавата на поръчката Ви. Покупната цена може да бъде платена с кредитна карта (Mastercard, Visa), PayPal или чрез директен трансфер. Поръчките и доставките до страни извън ЕС могат да бъдат предмет на такса от няколко процента. Те трябва да се поемат от самия клиент и не са включени в покупната цена. Доставчикът на стоката (спедитор, колетни пратки и др.) Има право да ги събира директно от вас.

Освен ако не е договорено друго, доставката се извършва на посочения от купувача адрес на доставка. Доставката е изложена на риск и фактура на клиента. Рискът преминава върху клиента при доставката на стоките на превозвача. ZOO-RIDING AG има право на частични доставки. Всички доставени стоки остават собственост на ZOO-RIDING AG до пълното плащане. При утвърждаване на резерва за собственост, оттегляне от договора се счита за съществуващо само ако то е изрично декларирано. Информацията за периода на доставка не е задължителна, освен ако датата на доставка не е задължителна. Ако продуцентската компания на продуктите, въпреки договорното задължение, не ни достави поръчаните стоки, имаме право да се оттеглим от договора. В този случай купувачът незабавно уведомява, че поръчаният продукт не е наличен. Всички претенции на клиента се изключват в този случай. Платената вече цена ще бъде възстановена незабавно.

В случай на дефектни стоки, ZOO-RIDING AG е под клиентско обслужване bestellung@animal-riding.com u или да изпратите стоките до гореспоменатия централен склад в Холандия.

ZOO-RIDING AG носи отговорност само за груба небрежност и намерение, както и за нарушение на застраховано имущество. ZOO-RIDING AG не носи отговорност за щети, които не са настъпили в самата доставка. Освен това ZOO-RIDING AG не поема отговорност за загуба на печалба или за други активи на клиента. Над ограничение не се прилага, ако причината за увреждане на умисъл или груба небрежност от страна на ZOO ЕЗДА AG или телесна повреда. То също така не се прилага, ако купувачът предяви претенции по Закона за отговорността за продукта. Доколкото ZOO-RIDING AG пренебрегва небрежно съществено задължение по договор, задължението за обезщетяване на материални щети се ограничава до обикновено настъпващите щети. Доколкото няма намерение или груба небрежност от страна на ZOO-RIDING AG, отговорността се ограничава до предвидими щети. Ако отговорността на ZOO-RIDING AG е изключена или ограничена, това важи и за личната отговорност на служителите, представителите и представителите на ZOO-RIDING AG.

III. Декларация за поверителност
Купувачът дава своето изрично съгласие, че ZOO-RIDING AG съхранява и обработва личните си данни по електронен път в рамките на законовите разпоредби (по-специално Закона за защита на личните данни от 2000 г.) с цел обработване на правната транзакция. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време. Ние предоставяме безплатно на клиента информация за съхраняваните от нас лични данни. За да коригирате, изтриете и блокирате съхраняваните от нас лични данни, можете по всяко време да бъдете поискани. ZOO-RIDING AG взема всички технически възможни мерки за защита на съхраняваните данни за клиентите. Въпреки това, не се поема отговорност, ако трети страни неправомерно внесат тези данни в своите пълномощия и да ги използват отново. Твърдението за вреди на клиента или на трети лица срещу ZOO-RIDING AG, произтичащо от такава връзка, се изключва по взаимно съгласие.

IV. Изображение и авторски права
Всички права за снимки (снимки и видеоклипове) са собственост на ZOO-RIDING AG или нейните партньори. Използването без изрично съгласие не е разрешено. Сайтът е собственост и се управлява от ZOO-RIDING AG, Базел. Цялото съдържание на уебсайта, включително текстове, графики, снимки, изображения, движещи се изображения, звуци, илюстрации и софтуер, е собственост на лицензиантите и / или доставчиците на съдържанието на ZOO-RIDING AG. Всички елементи на уебсайта, включително общ дизайн и съдържание, са защитени от авторски права и други права. Освен ако в уебсайта не е посочено друго, копирането, редактирането, преводът, съхранението, обработката на съдържанието, по-специално използването на изображения и текстови материали на платформи (като иБей и т.н.) не са разрешени.

V. Пасиви:
Животните се проверяват преди доставката и се предават на купувача по напълно функционален начин. Купувачът е длъжен да използва животното стриктно в съответствие с предназначението му и отбелязва, че животните могат да достигнат повече от стъпка от скоростта. От съображения за безопасност не е възможно да се обърне или да се върне назад. Въпреки че използването на животните е много безопасно (без високи скорости и ниска надморска височина), ездачът е длъжен да носи каска за езда или велосипед, което е отговорност единствено на надзирателя. Употребата на животните по непарирани пътеки или пътеки със силен градиент (животните нямат спирачки) не е разрешена. Ездата не е разрешена по време на гръмотевични бури.
В случай на нарушение на тези задължения, купувачът носи отговорност за произтичащите от това щети и се задължава да обезщети ZOO-RIDING AG в случай на претенция. Животните се използват на собствен риск. Всяка отговорност на ZOO-RIDING AG се изключва в случай на неправилна или неправилна употреба.

VI Други разпоредби
За изключването на Конвенцията на ООН за договори за международна продажба на стоки се прилага само швейцарското законодателство. Договорът е немски. ZOO-RIDING AG може по всяко време - без предизвестие - да промени тези общи условия или съдържанието на уебсайтовете или да промени достъп до този сайт или да го блокира по важни причини. Място на изпълнение - и ако не е потребител - юрисдикцията е Базел-Щад. В случай на искове, образувани срещу потребител, който има местоживеене в Германия или Австрия, съдът, на чиято територия е местоживецът на потребителя, има юрисдикция. За всяко производство, образувано срещу потребител с местожителство в Германия (местоживеене, обичайно местопребиваване или месторабота) за спорове, произтичащи от договори със ZOO-RIDING AG, един от съдилищата, на чиято територия е местоживееният потребител, Местожителство или месторабота.

Към касата

Пазаруване

 x 
Количката е празна

Валута

 • Animal-Riding Spot

  Animal-Riding Spot
 • Видео на Baby-Horse

  Видео на Baby-Horse
 • Animal Riding

  Animal Riding
 • Видеоклипове на животни в зоологическа градина

  Видеоклипове на животни в зоологическа градина
 • Видеоклип на животни в движение

  Видеоклип на животни в движение
 • Снимки на нашите животни

  Снимки на нашите животни
 • 1

Animal-Riding verwendet Cookies unter anderem für personalisierte Inhalte und Seitenanalyse. Dies war zwar schon immer so, auf Wunsch der EU muss nun jedoch explizit darauf hingewiesen werden. Durch Nutzung der Website erklären Sie sich damit einverstanden. Detailierte Informationen zum Datenschutz finden sie hier.